Professionalisering

Om Apple-oplossingen in uw onderwijsaanbod te kunnen integreren zijn bepaalde basisvaardigheden en kennis nodig. Om uw docenten hiermee vertrouwd te maken, verzorgt Xando Onderwijs het complete van Apple Professional Learning wat grotendeels maatwerk is.

Ervaren leraren
De kennis van leraren op het gebied van pedagogiek, didactiek en lesstof is goed aan te vullen met kennis van digitale leermiddelen. Hiervoor werken we met een netwerk van onafhankelijke leraren. Ze kennen de dagelijkse praktijk van het onderwijs als geen ander en weten hun kennis op inspirerende wijze over te brengen. 

Interactieve stijl
Onze trainingen zijn interactief. De deelnemers maken zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen middels geleide oefening en zelfstandig werken. Het is belangrijk dat leraren samen leren en hun nieuw verworven vaardigheden ene kennis met elkaar kunnen delen. Daarvoor organiseren we bijvoorbeeld sessies waarbij leraren samen kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen inspireren.

Verdere professionalisering
Is de keuze voor Apple al gemaakt? Voor wie een stap verder wil stellen we een traject op maat samen, dat docenten enthousiasmeert en de technische drempels wegneemt. 

Leraren leren technologie te gebruiken om hun lessen en materialen op een hoger niveau te brengen. Ook onderwijskundige begeleiding van de leraren kan in dit traject worden ondergebracht. 

Veelzijdig en effectief professionaliseren
Alle trainingen zijn maatwerk. Dat geldt zowel voor Apple Professional Learning alsook voor andere trainingen zoals Office 365. Trainingen kunnen alleen effectief zijn als er voldoende tijd in gestoken wordt, ze zijn afgestemd op de leervragen van leraren en zijn ingebed in de schoolcontext.

Benieuwd hoe we u kunnen begeleiden bij de transitie naar onderwijs van vandaag?

Xando Onderwijs

  • >Kwaliteit voor ieder onderwijs
  • >Jarenlange onderwijsexpertise
  • >Wij het advies, u de regie

Bel ons voor een afspraak

038-425 40 60

shop
Onderwijs