PRIVACY-BELEID

 

Dit is de website van Xando BV

Ons vestigingsadres is Popovstraat 42 8013RK Zwolle

Ons postadres is Popovstraat 42 8013RK Zwolle

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 05079656

Ons B.T.W.-nummer is NL815204875B01

 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums

de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

 

Deze informatie wordt gebruikt

om de inhoud van onze website te verbeteren

om u op de hoogte te stellen van updates van onze site

 

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

om uw voorkeuren te registreren

om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

 

- We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

- Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

- Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP IN VERBAND MET ONS PRIVACYBELEID ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

• Per email: webstore@xando.nl

• Per telefoon: 0384254060

• Per fax: 0384254069

• Per brief: Popovstraat 42 8013RK Zwolle

 

OVER COMMUNICATIE PER E-MAIL

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 

OVER COMMUNICATIE PER BRIEF

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

 

OVER COMMUNICATIE PER TELEFOON

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

 

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

© 2015 Xando B.V. Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden - Privacy - Store